Bærekraftfestivalen skal fremme samarbeid om bærekraft blant flere generasjoner, kulturer og ulike organisasjoner.

Arrangementer

SUSTAINATON

Step 1

3.-4. Juni


BÆREKRAFTKONSERTEN

Step 1

3. Juni Kl. 19.00


BÆREKRAFTSVANDRINGEN

Step 3

Walk for water powered by Sparebanken Sør

4. Juni Kl. 18.00

BÆREKRAFTSKONFERANSEN

Step 35. Juni Kl. 09.00-15.30

BÆREKRAFTSMIDDAGEN

Step 15. Juni Kl. 19.00

Våre samarbeidspartnere

Vi vil rette en ekstra stor takk til våre bærekraftsengasjerte samarbeidspartnere som har bidratt til at vi kan gjøre ide til virkelighet.
Bærekraftfestivalen hadde ikke blitt til uten dere. Ønsker du vite mer om det å være samarbeidspartner med Bærekraftsfestivalen?
Send oss en mail på post@bfestivalen.com

Hovedpartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss på sosiale medier


Vi håper du vil være med å bidra til at Kristiansand blir Norges fremste by innen bærekraft.